Skador pga sprängningarna

Har ni noterat skador i er lägenhet som beror på sprängningarna i berget? 

Dokumentera detta och skicka det till vår Fastighetsförvaltare - Han sammanställer materialet och skickar det vidare till SVOA för utredning/åtgärd.

Epost: info@spetsudden.se

Senast uppdaterad 2019-04-25.