Mäklarbild

Föreningens namn: Brf Henriksdalshöjden
Organisationsnummer: 769606-9660
Hemsida: www.henriksdalshojden.se
Antal p-platser i varmgarage med inomhusförbindelse: 92 + 4 MC
Yta:17 084 m2
Byggnadsår: 1971
Bredband: 100/100Mbps inkl. telefoni ingår i avgiftspåslag.
TV: Via bredband eller kabel-tv.
Tvättstugor: 3st

Överlåtelseavgift
Vid en överlåtelse tar vi vi ut en överlåtelseavgift av köparen som uppgår till högst 4% av gällande prisbasbelopp. Detta för att täcka våra kostnader för administration av ägarbyte samt byte av namnskyltar m.m.
Om nyttjanderätten av en bostadsrätt övergår till en av två delägande makar (eller motsvarande) på grund av dödsfall utgår ingen överlåtelseavgift från den kvarvarande makan/maken.

Pantförskrivningsavgift
Om bostaden belånas skall köparen/pantsättaren enligt våra stadgar betala en pantförskrivningsavgift på högst 2% procent av gällande prisbasbelopp. Föreningen är enligt bostadsrättslagen skyldig att hålla reda på belåningsgraden för alla bostadsrätter och avgiften täcker de administrativa kostnaderna för detta.

Årsredovisning/Stadgar/Energideklaration finns här

Vid försäljning/överlåtelse skall överlåtelseavtal och ansökan om utträde/medlemskap (samt ev fullmakt) skickas till:

Brf Henriksdalshöjden / 4035
Simpleko
Box 307
751 05 Uppsala

För godkännande av medlemskap krävs en undertecknad förbindelse gällande föreningens "Regler för renoveringsarbeten" - Se filen nedanför.

Underskriven kopia skickas med fördel till info@henriksdalshojden.se

Regler för renoveringsarbeten

Senast uppdaterad 2021-01-12.