Brf Henriksdalshöjden | 769606-9660

Mäklarbild

Föreningens namn: Brf Henriksdalshöjden
Organisationsnummer: 769606-9660
Hemsida: www.henriksdalshojden.se
Antal p-platser i varmgarage med inomhusförbindelse: 92 + 4 MC
Yta:17 084 m2
Byggnadsår: 1971
Bredband: 100/100Mbps inkl. telefoni ingår i avgiftspåslag.
TV: Via bredband eller kabel-tv.
Tvättstugor: 3st

Överlåtelseavgift
Enligt våra stadgar tar vi ut en överlåtelseavgift av säljaren på högst 4% av aktuellt prisbasbelopp. Det är för att täcka våra kostnader för att administrera ägarbytet inklusive byte av namnskyltar mm.
Om nyttjanderätten av en bostadsrätt övergår till en av två delägande makar (eller motsvarande) på grund av dödsfall utgår ingen överlåtelseavgift från den kvarvarande makan/maken.

Pantförskrivningsavgift
Om bostaden är belånad ska köparen, enligt stadgar, betala en pantförskrivningsavgift på högst 2% procent av ett prisbasbelopp. Föreningen är enligt bostadsrättslagen skyldig att hålla reda på belåningsgraden för alla bostadsrätter och avgiften täcker de administrativa kostnaderna för detta.

Årsredovisning/Stadgar/Energideklaration finns här

Vid försäljning/överlåtelse skall överlåtelseavtal och ansökan om utträde/medlemskap (samt ev fullmakt) skickas till:

Brf Henriksdalshöjden / 4035
RB Fastighetsägare AB
Box 307
751 05 Uppsala

För godkännande av medlemskap krävs en undertecknad förbindelse gällande föreningens "Regler för renoveringsarbeten" - Se filen nedanför.

Underskriven kopia skickas med fördel till info@henriksdalshojden.se

Regler för renoveringsarbeten

Senast uppdaterad 2019-03-25.
Besöksräknare

15 015 besökare sedan 2017-11-09

Kalender
  • Föreningsstämma
    2020-05-28