Avfall / Återvinning / Grovsopor

Ladda ner vår snabbguide för källsortering

PDF-fil, 3.2 MB

SORTERA RÄTT OCH HÅLLA RENT - Nya lagar och krav

Avfallsförordning (2020:614), Miljöbalken (1998:808), Nacka Kommun Avfallsföreskrifter och
Nacka Vatten och Avfall avfallstaxa har skrivits om.  Det innebär att förpackningar och
matavfall måste sorteras annars kan det medföra straffavgifter. Även nedskräpning kan bötfällas, gäller även småskräp, cigarettfimpar, tuggummin och snus.

Källsortering innebär att man sortera ut:

 1. Förpackningar
 2. Matavfall
 3. Vitvaror och farligt avfall såsom byggavfall, kemikalier, överbliven färg, olja, däck, och bilbatterier
 4. Avfall till miljörummet: Grovavfall och Elavfall
 5. Det som finns kvar är Restavfall

1/ Förpackningar

Förpackningar lämnas på återvinningsstation vid busshållplatsen vid Henriksdalsringen 1:

 • Pappersförpackningar, inkl. både stora och små kartonger och wellpapp
 • Plastförpackningar och frigolit
 • Textiler, skor
 • Glas
 • Metallförpackningar

2/ Matavfall

Matavfallskärlen, med 1 styck inkastlucka, är placerade nära i närheten av portarna 39, 45, 53, 57, 61 och 69.

Vårt matavfall rötas i Huddinge och blir till biogas samt växtnäring i form av biogödselmedel. För att kunna göra biogas och biogödselmedel av ditt matavfall är det viktigt att det är rent. Det får inte vara blandat med förpackningar eller annat hushållsavfall.

Exempel på matavfall

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta, ris
 • Rester av bröd, äggskal
 • Teblad, kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som mindre mängd ofärgat hushållspapper.
1

Tips

 • Använd hållaren som ingår i startkitet för matavfallspåsen. Den är konstruerad för att hålla påsen torr. Torrt matavfall luktar mindre och påsen går inte sönder.
 • Vik ner kanten på matavfallspåsen så blir öppningen stabilare.
 • Låt matavfallet rinna av och använd gärna en vaskskrapa för att få upp det från vasken.
 • Torrskala potatis och rotfrukter direkt i matavfallspåsen så blir påsen inte så blöt.
 • Lägg i använt hushållspapper i matavfallspåsen så suger det upp lite av fukten i påsen och minskar lukt och gör påsen torrare.
 • Har du skaldjursrester kan du lägga dem i dubbla påsar om du vill minska lukten.
 • Byt matavfallspåse efter 1-3 dagar även om den inte är full.
1

För mer information om hur du skall sortera ditt matavfall, läs om Matavfall på Nacka kommuns hemsida och/eller läs dokumentet längst ner på denna sida!

De bruna papperspåsarna/matavfallspåsarna och behållarna finns att hämta på vårt Föreningskontor. Matavfallspåsar finns också bland annat på ICA Kvantum, Willys i Sickla köpkvarter.
(Se information från Nacka kommun för uppdaterad lista över alla ställen.

  Plastpåsar får EJ slängas i matavfalls-behållarna!!


  3/ Vitvaror och andra farligt avfall

  Vitvaror och andra farligt avfall såsom byggavfall, kemikalier, överbliven färg, olja, däck, och bilbatterier lämnas på egen bekostnad på en av Nackas kretsloppscentraler.

  https://www.nacka.se/nackavatt...


  4/ Miljörum

  Inom föreningen finns ett miljörum. Där kan man lämna visst avfall som grovavfall, småelektronik, lampor, plastmaterial,  metall, etc. Vid tömning debiteras föreningen för hämtad volym så tänk på att i största möjliga mån reducera volymen på avfallet.

  Öppettider för miljörum (bredvid port nr 49): Helgfria måndagar 18-20

  Respektera miljörummets öppettider! Det är EJ TILLÅTET att placera avfall utanför miljörum, i trapphus eller på övrig mark.


  Grovavfall:

  Grovavfall är avfall som uppstår i ett normalt hushåll efter källsortering men som är för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att lägga i soppåsen

  Lämpligt Grovavfall

  • Större brännbart föremål t.ex.:
   • Pulkor, skidor, barnvagnar
   • Stolar, trä- och plastmöbler
   • Större resväskor
   • Madrasser
  • Mindre icke-brännbart föremål t.ex.:
   • Speglar


  Elavfall:

  Elavfall är produkter som drivs med sladd eller batteri samt ljuskällor och batterierna själva. Eftersom elavfall är farligt avfall är det viktigt att det sorteras ut från hushållsavfall och återvinns på ett korrekt sätt.

  Lämpligt Elavfall

  • Mindre elavfall t.ex.:
   • glödlampor, lysrör, lågenergilampor
   • laddningsbara och engångsbatterier
   • leksaker med inbyggda batterier
   • klockor, radioapparater
   • datorer
   • mobiltelefoner
   • handverktyg


  Ej tillåtet avfall

  Det är förbjudet att slänga nedan typer av avfall i miljörummet och får bortforslas på egen bekostnad.

  Föreningskontoret bistå med bortforsling av t.ex vitvaror, bilbatterier, bildäck, byggavfall, etc till kommunens återvinningscentraler, mot en mindre summa.

  • bildäck
  • bilbatterier
  • vitvaror såsom kylskåp, spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner
  • byggsopor såsom skåp och skåpluckor från kök, garderober
  • rivningsmateriel från ombyggnad i lägenhet
  • färg
  • färgburkar
  • spackel
  • kemikalier

  Denna typ av avfall ska bortforslas på egen bekostnad eller sparas för att invänta kommunens mobila återvinningsstation.
  Kommunens återvinningscentral finns i Fisksätra och Skuru. Se vidare kommunens hemsida
  www.nacka.se


  5/ Restavfall

  Sopbehållare för restavfall (hushållssopor) finns vid varannan port. Behållarna har 2 styck inkastluckor.

  Soporna skall paketeras i soppåsar och inget löst avfall skall slängas i dessa.

  Kasta EJ tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, glas, metall och annat som går att återvinna - lämna det vid återvinningsstationen vid Henriksdalsringen 1.

  Om en behållare anses vara full kan du lämna ditt avfall i restavfalls behållaren bredvid. Förutom behållarna vid 37 och 41 ge dig portnyckeln tillgång till alla behållarna.

  Observera att det är högst förbjudet att lämna avfall utanför sopbehållaren. Det kan leda till böter och drar till sig fåglar & råttor som sliter ut soporna över trottoaren och gatan! 


  1

  TIPS!
  Vill du veta mer om återvinning och sopor? Vill du få tips på hur du minskar ditt avfall och hur du sopsorterar/återvinner bäst? - Surfa in på Sveriges Avfallsportal!