Då våra hus byggdes under en annan tidsålder, finns det inte mycket som är förberett för miljötänk och återvinning. Utöver att stänga våra sopnedkast i trapphusen för att spara pengar (det är dyrt med manuell hämtning inne i soprum) har vi även satsat på att införa återvinning av det matavfall som vi alla producerar i hushållen, vilket utöver miljötänket även ger oss en ännu lägre sophämtningsavgift.

TIPS!
Vill du veta mer om återvinning och sopor? Vill du få tips på hur du minskar ditt avfall och hur du sopsorterar/återvinner bäst? - Surfa in på Sveriges Avfallsportal!

Matavfall

Matavfallskärlen, med ett enkelt inkast, är placerade nära hushållssoporna vid portarna 69, 61, 57, 53, 45 och 39.

Vårt matavfall rötas i Huddinge och blir till biogas samt växtnäring i form av biogödselmedel. För att kunna göra biogas och biogödselmedel av ditt matavfall är det viktigt att det är rent. Det får inte vara blandat med förpackningar eller annat hushållsavfall.

Exempel på matavfall 

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta, ris
 • Rester av bröd, äggskal
 • Teblad, kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som mindre mängd ofärgat hushållspapper.

För mer information om hur du skall sortera ditt matavfall, läs om Matavfall på Nacka kommuns hemsida och/eller läs dokumentet längst ner på denna sida!

De bruna papperspåsarna/matavfallspåsarna och behållarna finns att hämta på vårt Föreningskontor. Matavfallspåsar finns också bland annat på ICA Kvantum, Willys i Sickla köpkvarter.
(Se information från Nacka kommun för uppdaterad lista över alla ställen.

Tips

 • Använd hållaren som ingår i startkitet för matavfallspåsen. Den är konstruerad för att hålla påsen torr. Torrt matavfall luktar mindre och påsen går inte sönder.
 • Vik ner kanten på matavfallspåsen så blir öppningen stabilare.
 • Låt matavfallet rinna av och använd gärna en vaskskrapa för att få upp det från vasken.
 • Torrskala potatis och rotfrukter direkt i matavfallspåsen så blir påsen inte så blöt.
 • Lägg i använt hushållspapper i matavfallspåsen så suger det upp lite av fukten i påsen och minskar lukt och gör påsen torrare.
 • Har du skaldjursrester kan du lägga dem i dubbla påsar om du vill minska lukten.
 • Byt matavfallspåse efter 1-3 dagar även om den inte är full.

  Plastpåsar får EJ slängas i matavfalls-behållarna!!

  Hushållssopor

  Sopbehållare för hushållssopor finns vid varannan port. Behållarna har dubbla inkast.

  Soporna skall paketeras i soppåsar och inget löst avfall skall slängas i dessa.

  Kasta EJ tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, glas, metall och annat som går att återvinna - lämna det vid återvinningsstationen vid Henriksdalsringen 1.

  Observera att inte lämna avfall utanför sopbehållaren, det drar till sig fåglar & råttor som sliter ut soporna över trottoaren och gatan!


  Sopbehållare för Hushållsavfall.
  Sopbehållare för Hushållsavfall.

  Återvinning

  Inom föreningen finns ett miljörum. Där kan man lämna visst avfall som småelektronik, lampor, wellpapp, plastmaterial,  metall, etc. 
  Vid tömning debiteras föreningen för hämtad volym så tänk på att vika ihop kartonger och i största möjliga mån reducera volymen på avfallet.

  Material för återvinning såsom förpackningar, tidningar, metall hänvisas till återvinningsstationen vid Henriksdalsringen 1.

  Respektera miljörummets öppettider!

  Det är EJ TILLÅTET att placera grovavfall utanför miljörum, i trapphus eller på övrig mark. Byggavfall och dylikt ska bortforslas på egen bekostnad.


  Öppettider för miljörum (bredvid port nr 49)

  Helgfria måndagar 18-20

  Grovsopor

  Föreningskontoret bistå med bortforsling av t.ex vitvaror, bilbatterier, bildäck, byggavfall, etc till kommunens återvinningscentraler, mot en mindre summa. 

  Nedan typer av avfall förbjudet att slänga i miljörummet och får bortforslas på egen bekostnad.

  - bildäck

  - bilbatterier

  - vitvaror såsom kylskåp, spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner

  - byggsopor såsom skåp och skåpluckor från kök, garderober

  - rivningsmateriel från ombyggnad i lägenhet

  - färg

  - färgburkar

  - spackel

  - kemikalier

  Denna typ av avfall ska bortforslas på egen bekostnad eller sparas för att invänta kommunens mobila återvinningsstation.
  Kommunens återvinningscentral finns i Fisksätra och Skuru. Se vidare kommunens hemsida; www.nacka.se


  Sortera Matavfall

  Png-bild, 3.46 MB