Förråd

Inom föreningen finns ett antal utrymmen som hyrs ut som extra förråd. Är man intresserad av ett förråd behöver man ställa sig i kö för den typ av förråd man är intresserad av. Köerna når du genom att logga in på hemsidan och gå till https://www.henriksdalshojden.se/sidor/kolistor

Du kan ställa dig i kö endast om:
- Ditt hushåll inte redan hyr ett förråd av denna typ
- Du har ett förråd av denna typ, men vill byta.

OBS:
- Har du redan ett förråd av denna typ, kan du endast hyra ett till om ingen annan vill ha ett och det annonseras på hemsidan.
- Man kan max hyra 2 st förråd totalt per lägenhet.

Det finns tre olika kategorier av förråd:

Enskilda rum (6-14kvm)
Det finns 13 enskilda rum av storlek mellan 6 och 14 kvm.

Gallerförråd (2-5kvm)
Det finns 12 gallerförråd i ett delat utrymme. Förråden är av samma typ som och ungefär lika stora som vindsförråden.
Endast medlemmar och boende får hyra förråd av denna typ.

Enskilda förråd m. kameraövervakning (7-8kvm)
Det finns 5 förråd, alla med ungefär samma yta.
Solid vägg med dörr utåt, galler mellan närliggande förråd.

Förrådsavgifter

Senast uppdaterad 2023-11-30 av Charles Perring.