Styrelsen

Namn Port Roll
Charles Perring 59 Ordförande
Andreas Olsson 69 Vice Ordförande
Konrad Hellberg 41 Kassör
Ylva Bergstedt 37 Ledamot/Sekreterare
Carolina Fetisova 71 Ledamot
Edin Cehaja 45 Ledamot
Cecilia Furulid 57 Suppleant
Carl-Johan Wärn 43 Suppleant


För att skicka epost till en styrelsemedlem, använd förnamnet framför @henriksdalshojden.se!


Valberedningen

Namn Port

Gunnar Öhman (Sammankallande)

 47