Tips för motioner

Du som är medlem i BRF Henriksdalshöjden har rätt att lämna ett eller flera förslag till förändring till årsstämman, det kallas för motioner. Här finns lite tips hur du skriver en bra motion.

Så här skriver du en bra motion:

  • Skriv vad ärendet handlar om och vad det är du anser som problem.
  • Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.
  • Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.
  • Motionen ska formuleras så att en medlem ska kunna rösta genom ombud även om hen inte kan delta vid stämman. Motionen måste därför vara så detaljerad som möjligt och inte lämna utrymme för tolkningar.
  • Skriv gärna kortfattat, fler ord stärker inte alltid ett argument utan tänk på att andra ska kunna ta till sig av dina argument och förslag.
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. Du kan använda dig av så kallade ”att-satser” där du tydlig skrivar vad det är du vill att det ska göras eller hända.
  • Skriv under dokumentet med ditt namn.
  • Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse i tid, det brukar vara 31 mars.
Senast uppdaterad 2021-01-30 av Anja Schulze.