A till Ö

Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din lägenhet i andrahand måste du enligt stadgarna få godkännande från styrelsen. Detta gäller både bostadsrätt och hyresrätt samt uthyrning via tjänst som t.ex AirBNB.

Ansökan om andrahadsuthyrning gör du via portalen hos vår ekonomiska förvaltare Simpleko.
Kontaktinformation hittar du under Förvaltning.

Läs mer här: https://www.fastighetsagarna.s...


Ansvar i bostadsrätt

Ibland kan det vara svårt att avgöra vem som är ansvarig för vad i en bostadsrätt, t.ex vem som ser till att element fungerar eller vem som åtgärdar lysknappar som strular? Föreningen eller medlemmen? 

Se nedanstående länk för en bra tabell över hur uppdelningen ser ut.

Se även:

Bredband

Alla bostadsrättslägenheter i föreningen har tillgång till internet och telefoni via extern tjänsteleverantör och det ingår som ett påslag avgiften. 

Anslutningen är på 100 Mbit/s med möjlighet till både högre hastighet och IPTV mot extra kostnad.

Se även:

Föreningskontor

Vår fastighetsskötare bemannar även vårt Föreningskontor. De hjälper oss med allehanda saker som hantering av garagekö, andrahandsupplåtelser, nya nycklar och tagg till tvättstugorna, etc.

Se även:

Förråd

Till varje lägenhet finns ett förrådsutrymme på vinden som skall vara märkt med lägenhetsnummer. (Föreningens, ej lantmäteriets lägenhetsnummer).

Det finns även extra förråd för uthyrning på olika ställen i föreningen!

Se även:

Garageplats

I föreningen finns drygt 96st platser för bil och MC utspridda på 5st olika garage.

Se även:

GDPR
Se även:

Grillning

Iordningställd grillplats med bord och bänkar finns på innergården. Det är absolut förbjudet att grilla på balkongen.

Grovsopor

Föreningen har inget rum för grovsopor, men vi har ett miljörum där man kan lämna saker om går att återvinna, såsom metall, wellpapp, småelektronik, lampor, etc. 

Större grovsopor, som vitvaror eller byggskräp, kan Föreningskontoret hjälpa dig forsla bort mot en mindre kostnad.

Se även:

Gårdsregler

Gården är till för alla boende.

Rastning av hundar på innergården är för allas trevnad ej tillåtet! Hundägare förväntas plocka upp efter sina hundar vid rastning på alla områden på Henriksdalsberget.

Bilkörning på innergården är för allas säkerhet ej tillåtet! Endast tjänstefordon får förekomma.

Gårdsfester och grillning måste vara avslutade senast kl 23.00 om inte annat överenskommits. Skräp tas omhand av dem som använder grillplats mm.

Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till fläckar eller på annat sätt skadar fastigheten.

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.

Innergården

Se Gårdsregler

Ohyra & Skadedjur

Har du drabbats av vägglöss, skadedjur eller annan ohyra ska du direkt vända dig till styrelsen och/eller Föreningskontoret.
Bostadsrättsföreningen kan ha rätt att säga upp din bostadsrätt om styrelsen inte meddelas inom skälig tidsram och skadedjur som t ex vägglöss orsakat spridning i huset. Detta gäller även om ohyran har uppkommit till följd av att du misskött hushållet. Bor du i en bostadsrätt har man enligt Bostadsrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra eller skadedjur i lägenheten.

Ordningsregler

Se Trivselregler.

Parkering

Längs Henriksdalsringen finns besöksparkering samt boendeparkering enligt Nacka kommuns avgifter. Parkering är endast tillåten på ena sidan av gatan, förutom på tisdagar (då gäller andra sidan) samt helger (fri parkering).

Föreningen har även garageplatser som kan hyras mot en avgift!

Se även:

Renovering

Den medlem som planerar att renovera eller bygga om ska kontakta styrelsen för information om tillstånd, regler och arbetsordning.

Se även:

Rökning

Föreningensstämman 2016 röstade för ett rökförbud på föreningens område då det är många som blir störda av lukten både ute och inne när fönstren är öppna - speciellt under sommarhalvåret!

Trivselregler

För föreningens och alla boendes bästa har vi lite trivselregler som vi alla bör följa, för att vi alla skall få en sån trevlig upplevelse som möjligt att bo här uppe och Henriksdalsberget.

Se även:

TV

Boende i föreningen kan valfritt välja mellan antingen IPTV eller Kabel-TV via anslutna tjänsteleverantörer.

Se även:

Tvättstuga

Föreningen har 3st tvättstugor och de finns bredvid portarna till Henriksdalsringen 39, 57 och 65.

Se även: