Parkering & Garage

Har du bil, elbil eller MC kan du välja att parkera på gatan eller hyra plats in en av föreningens underjordiska garage. Det finns även parkeringsplatser hos andra föreningar på Henriksdalsberget samt ett offentligt parkeringsgarage på Kvarnholmsvägen.

Elbil

Har du en laddbar bil? Du kan ladda den på föreningens gemensamma laddningsplats (plats typ 4). Intresserade hänvisas till Föreningskontoret för info om laddningsabonnemang och för att få tillgång till laddaren. Mer info om avgifter finns i dokumentet "Garagehyror".  Det finns dessutom några parkeringsplatser som är utrustade med laddare (plats typ 3). Mer info om de hittar du längre ner på denna sidan.

Garage

Föreningen disponerar 87 parkeringsplatser för personbil (varav 10 utrustade med laddbox) och 6 för MC eller lastcykel. Det finns ytterligare 4 platser för snabbladdning av elfordon som kommer bli gradvis tillgängliga när de nuvarande hyresgästerna har tilldelats motsvarande parkeringsplatser. 

Kö finns för alla som vill skaffa första platsen eller som vill byta plats. Mer om köer nedan. 

Föreningen erbjuder 4 olika typer av parkeringsplatser med varsin avgift, och platser endast för snabbladdning tillgängliga till prenumeranter med laddningsabonnemang.

 • Parkeringsplatser utan elbilsladdare:
  • Typ 0: MC plats med bur
  • Typ 1: Bilplats utan bur
  • Typ 2: Bilplats med bur
 • Parkeringsplatser med elbilsladdare:
  • Typ 3: Bilplats med 2 kW laddningseffekt. Valbar laddningseffekt upp till 22 kW mot tilläggsavgift.
 • Platser endast för laddning av elfordon:
  • Typ 4: Gemensamma laddningsplats där alla prenumeranter får ladda, utan bur. Laddningseffekt upp till 11 kW.

Den första plats typ 4 planeras vara tillgänglig under april månad 2021. 4 styck planeras vara tillgängliga innan höst 2022 för att möta behovet.


Garagehyror

Garagen ägs och hyrs ut av föreningen och administreras av föreningskontoret.

Alla eventuella administrativa kostnader som uppstår vid upprättande av kontrakt för hyra av garageplats debiteras hyresgästen.

En RFID blipp medföljer hyresavtalet. Möjlighet att hyra fjärrkontroll till garageportarna finns mot en tillägg på 30 kr/månad. Det är möjligt att hyra en andra fjärrkontroll till en kostnad om ytterligare 30 kr/månad. Fjärrkontrollen hyrs av garageplatsinnehavaren och skall återlämnas i samband med att garageplatsen frånträdes. 

Innehavare av fjärrkontroll för garageport förbinder sig att ersätta Föreningen med 1000 kronor för förlorad fjärrkontroll.


Karta över garage, platsnummer och platsbeskrivningar

Kartor över alla garage med platsnummer och beskrivning av platserna finns att ladda ned från kö sidorna:


Köer och fördelning av garageplatser med införandet av elbilsplatser

Det finns en parkeringskö för bilplatser, och en parkeringskö för MC/lastcykel platser. Medlemmar och boende anmäler sig själva till kön med att logga in till "Mina Sidor". Externa personer anmäler sig med att skriva till Föreningskontoret.

Föreningen strävar efter att hyra ut max en garageplats per hushåll och de skall i första hand hyras ut till föreningens medlemmar och hyresgäster, därefter till externa personer. Kön finns för de som vill skaffa första parkeringsplats eller för de som vill byta plats inom garagen. En andra parkeringsplats kan skaffas endast med att ta emot en plats efter alla i kön har tackat nej. Max 3 platser per hushåll.

Parkeringsplatser som ingen köande tog emot finns längst ned på denna webbsida och hyras met principen "först till kvarn". Kontakta Föreningskontoret

Laddningsplatserna fördelas, så som andra lediga garageplatser, utan hänsyn till typen av bil, enligt likhetsprincipen och likabehandlingsprincipen. Alla platser, utrustade eller ej, annonseras till alla i kön. Den som vill ta emot platsen och har minsta könumret erbjuds att teckna avtal inom en begränsad tid. Därefter erbjuds andra på listan.

Om flera platser annonseras samtidigt kan man anmäla intresse till fler. Däremot kan endast ett avtal tecknas.

Följande länk visar ett exempel av en tilldelningsmatris efter att 5 platser annonserades samtidigt. "X" betyder att en anmälde intresse, "grön" betyder att platsen erbjöds, "röd" betyder att erbjudandet vägrades.
https://www.styrelseproffset.s...

OBS: alla platser är inte lika stora. Det är bilägarens ansvar att kunna sin bil och att studera kartan över garageplatser.

En kö i 3 delar ha bildats till dess att de ursprungliga platsinnehavarna av platser avsedda att bli typ 4 har erbjudits motsvarande platser:

 • Prio A+ : Hyresgäster som nu har en plats som är avsedd att bli typ 4 eller som behöver flytta ifrån sin plats på olika skäll (till ex. begränsat tillgång pga underhåll osv)
 • Prio A : Alla medlemmar och boende
 • Prio B : Alla externa


Andra parkeringar i närområdet


På gatan

Parkering på gatan är gratis kvällar/nätter och helger, samt dag före söndag och helgdag. Övrig tid, vardagar 08-17, måste parkeringsavgift erläggas. Avgiften beror på om du är boende eller besökare i Nacka kommun. För att prioritera parkering för boende erbjuds en reducerad boendetaxa på 500kr/30 dagar eller 30 kr/dag. För att få parkera till den lägre boendetaxan måste du ha ett giltigt boendeparkeringstillstånd. Läs mer om parkering i kommunen och skaffa gratis boendeparkerings tillstånd på kommunens sida om Boendeparkering.

Notera även att dagtid är det endast den ena sidan av gatan som är tillåten för parkering, generellt "yttersidan" av Henriksdalsringen. På tisdagar är det "städdag" och då är det parkering förbjuden på "yttersidan" och parkering är tillåten på andra sidan. Regler kan ändras utan föregående kommunikation. Se trafikskyltar för aktuella regler och avgifter på Nacka Kommuns hemsida.

OBS: Glöm ej följa parkeringsreglerna noggrant. Henriksdalsringen har i flera år i rad varit den gata i Nacka där de flesta får parkeringsböter. Detta beror på gatans popularitet hos pendlare i Stockholm på grund av vår närhet till innerstaden och ojämförliga kommunikationsmöjligheter medan vi befinner oss precis utanför trängselskattområdet.


Nuvarande lediga parkeringsplatser. Endast köande kan boka intresse på platsen:

Plats nummer:

Anmälningsfrist:

Tillträdesdatum:

ingen ledig plats


Nuvarande lediga parkeringsplatser. Alla kan boka intresse. Först till kvarn, utan hänsyn till köplats.

Plats nummer:

Tillträdesdatum:

ingen ledig plats

Senast uppdaterad 2022-11-27.