Cykelförråd

Föreningen äger lättillgängliga cykelställ utomhus, liksom låsta cykelförråd inomhus.

På kartan visas var cykelställ och förråd ligger, och vilka cykelförråd som tillhör vilka portar.

 • Boende i port 37 - 47 ska använda cykelförrådet vid port 39
 • Boende i port 49 - 59 ska använda cykelförrådet vid port 49
 • Boende i port 61 - 65 ska använda cykelförrådet vid port 61
 • Boende i port 67 - 71 ska använda cykelförrådet vid port 69


För alla cykelförråd gäller följande regler och rekommendationer:

 1. Var varsam med dina grannars cyklar om du måste flytta på dem för att få din cykel ut eller in.
 2. Lås alltid cykeln i cykelställ även inne i förrådet. Även om Henriksdalsberget är ett område med låg brottslighet, finns det alltid en risk för cykelstöld.
 3. Föreningen ansvarar inte för skada eller stöld av cykeln.
 4. Endast cyklar får förvaras i cykelrummen. Andra föremål kommer att tas bort på ägarens bekostnad.
 5. El-cyklar får parkeras, men under inga omständigheter får batterier laddas i cykelförråden.
 6. Fordon med förbränningsmotorer är förbjuden, gäller även el-motorcyklar.
 7. Ungefär vartannat år annonseras rensning av cykelförråd och cykelställ, med syfte att säkerställa att rummet används för cyklar som är i bruk och har ägare. Cykelägaren ansvarar då för att noggrant följa givna riktlinjer för att identifiera sin cykel och därmed undvika att den tas bort.