Om föreningen

Bostadsrättsförening bildades 2001 i syfte att förvärva flerbostadshuset på fastigheten Nacka Sicklaön 78:1 för ombildning till bostadsrätter. Brf Henriksdalshöjden förvärvade flerbostadshuset/byggnaden (Henriksdalsringen 37-71)  inkl. tomträtten för Nacka Sicklaön 78:1 av Stockholmshem AB den 19 oktober 2009. Föreningen friköpte av Nacka kommun tomrätten till Sicklaön 78:1 under 2017.

Om fastigheten

På fastigheten finns ett flerbostadshus med 5-7 våningsplan. Bostadshusen uppfördes 1964-71. Bostadsarealen uppgår till 17 084 m2. Samtliga ytor är angivna av tidigare fastighetsägaren Stockholmshem och ej uppmätta vid ombildningen. Fastigheten som innefattar en area om 13 743 m2 är relativt smal och omfattar endast mindre delar av intilliggande mark som gångvägar och lekplatser.

Ventilation:        Mekanisk frånluft
Uppvärmning:    Fjärrvärme 

I fastigheten finns:
- 18 st hissar
- 3 tvättstugor i port 39, 57 och 65.

Byggnadsteknisk information

Byggnaden är uppförd med bärande stomme på grundmur av betong. Undergrunden utgörs av bland annat berg. Ytterväggarna är så kallade utfackningsväggar, vilket innebär att de ej är bärande. Utfackningsväggarna är av sprutputsade lättbetongblock. Trappor och balkongplattor är prefabricerade. Vindskonstruktionen är helt och hållet en träkonstruktion byggd på vindsbjälklaget av betong. Vinden inrymmer dels krypvind, dels lägenhetsförråd. Yttertaket är pappklätt med plåtgarneringar. Kopplade 2-glas fönster med bågar av plåtinklätt trä samt 2-glas isolerglas på balkongpartierna.

Lägenheter, lokaler och parkering

Föreningen omfattas av 209 lägenheter (varav 9 är nybyggda) och 5 garage med 92 parkeringsplatser.

Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett förråd.

Situationsplan

Bilden nedan visar föreningens situationsplan och tomten är innanför den röda streckade linjen.

Situationsplan
Brf Henriksdalshöjden
Senast uppdaterad 2020-03-12.