Ordningsregler

Det åligger lägenhetsinnehavaren och av denne inhysta personer (dvs familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten) att:

 1. Omedelbart underrätta förvaltaren om skada uppstår som kräver akut åtgärd.
 2. Vara aktsam om, och väl vårda, föreningens egendom.
 3. Inte använda lägenhet eller föreningens utrymmen för annat än avsett ändamål eller på sådant sätt att det kan vara störande för kringboende.
 4. Inte lämna entrédörr olåst nattetid.
 5. Inte lämna dörr till andra gemensamma utrymmen olåsta.
 6. Vara sparsam med vatten, både varmt och kallt.
 7. Följa det rökförbud som råder inom hela föreningens område, både utom- och inomhus.
 8. Inte skräpa ner.
 9. Inte utsätta föreningens egendom för brandfara.
 10. Inte grilla på balkongen.
 11. Inte skaka mattor, sängkläder eller dylikt genom fönster eller från balkong.
 12. Inte förvara någonting i trapphus, portar, vindsgångar och utrymningsvägar.
 13. Källsortera och hantera sopor och övrigt avfall enligt föreningens anvisningar.
 14. Följa de bestämmelser som finns om kontroll av ohyra, samt vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till förvaltaren.
 15. Inte rasta hundar och katter på innergården. Kopplingstvång råder.
 16. Inte mata fåglar i anslutning till fastigheten, då det smutsar ner och kan dra till sig råttor.
 17. Följa de regler som finns för tvättstugan.
 18. Följa föreningens regler för ombyggnad och renovering.
 19. Ta del av information från föreningen.
 20. I övrigt följa lämnade föreskrifter av styrelse och förvaltare.

Om något är oklart eller om det är något du funderar över är du välkommen att kontakta styrelsen eller föreningskontoret.

Senast uppdaterad 2019-05-20.