Renovering & Ombyggnad

Här finner du grundläggande information om vad du måste tänka på om du funderar på att renovera eller bygga om i din lägenhet. Det skiljer sig väsentligt mellan om du har en hyresrätt eller bostadsrätt.

Se även: Ansvarsfördelning för bostadsrätt

Generella Regler

Renovering

När du börjar planera din renovering, kontakta Styrelsen för att få reda på vilka tillstånd som krävs. Renoveringsblankett skall bifogas underskrivet tillsammans med ansökan samt relevanta bilagor.

Stomljud i byggnaderna upplevs som mycket störande. För håltagning i betongväggar skall slagborrmaskin användas. Det är inte tillåtet att använda hobbymaskin, då det tar för lång tid och upplevs mycket störande. Störande arbeten som tar mer än en dag i anspråk skall anslås i porten och hissen. Av anslaget skall det framgå när arbetena beräknas vara avslutade. Största hänsyn skall visas kringboende.

Borrande och hamrande eller andra störande ljud är endast tillåtet på följande tider:
Vardagar kl. 08.00 – 19.00
Lördag – söndag samt övriga helgdagar kl. 11.00 – 17.00

Installationer 

Disk- och tvättmaskinsinstallationer skall utföras av auktoriserad el- och vvs-installatör.
Spisfläkt får under inga omständigheter anslutas till ventilationskanalen i köket. Endast kolfilterfläkt är tillåten.

Byggsopor

All form av sopor från renovering skall bortforslas på egen bekostnad. Det är inte tillåtet att nyttja trapphus eller mark som upplag. Eventuella "BigBag"-säckar som placeras utanför kräver polistillstånd och skall fraktas bort inom 48h.  
Kommunens återvinningscentraler finns i Fisksätra och Boo.
Se vidare kommunens hemsida, www.nacka.se.

Balkonger, räcken och ytterväggar, får EJ målas i annan färg än den ursprungliga (ockragult) mot gatan och grått mot gården. Kontakta förvaltaren innan målning sker.

Inglasning av balkong

Inglasning av balkong kräver bygglov från kommunen samt godkännande från styrelsen, blankett för detta finns precis här på sidan.

Blankett för renovering

Blankett för inglasning av balkon


Hyresrätt

Måla om

Hyresrättsinnehavaren ansvarar själv för renoverings-/reparationsarbeten som målning, tapetsering och golv i lägenheten. Vid avflyttning är du ersättningsskyldig för onormalt slitage. Hyresrättsinnehavare har inte rätt att göra någon form av ombyggnad i lägenheten utan att först kontakta förvaltaren som i sin tur skall vidtala styrelsen.

Som hyresgäst får du endast måla, tapetsera eller byta golv.Bostadsrätt

Renovering av ytskikt, ommålning av väggar, nya golv, etc kräver inget tillstånd från styrelsen. Vid ombyggnad/renovering som innefattar ingrepp i installationer, nedtagning eller uppsättning av väggar, flyttning av dörrhål etc, krävs tillstånd. Ritning samt specifikation av föreslagna åtgärder skickas till styrelsen. För mer avancerade jobb kan konsultation av vår fastighetsförvaltare krävas, då tas en särskild granskningsavgift om 850 kr/timme exkl. moms. Om åtgärden omfattar bärande väggar krävs även kontakt med stadsbyggnadskontoret/bygglov.

Våtrum

Våtrum

Renovering av badrum/toalett måste godkännas av styrelsen innan arbete påbörjas. Det finns en del byggtekniska restriktioner i våra byggnader som hantverkare behöver känna till innan något arbete kan påbörjas! Arbetet får endast utföras av behörig hantverkare enligt gällande branschregler - bland annat skall kopia av intyg/kvalitetsdokument skickas till styrelsen efter avslutat arbete.

Kontrollera och/eller hitta auktoriserade firmor kan du bl.a göra på följande hemsidor:
Byggkeramikrådet: www.bkr.se
Golvbranschens VåtrumsKontroll: www.gvk.se

[Icons Designed by Vectorpouch]

Senast uppdaterad 2024-03-27.