Brf Henriksdalshöjden | 769606-9660

Ansvarsfördelning bostadsrätt

Vem är ansvarig...
Förening Medlem
Elektriska installationer
Strömbrytare X
Vägguttag/takkontakter X
Elledningar X
Vitvaror (så som elspis, kyl-/frysskåp, diskmaskin) X
Byte av säkringar i lägenhet X
Byte av huvudsäkring i elcentral (källare/trapp) X
VVS installationer
WC, packningar och ventiler X
Tvättställ samt vattenlås till tvättställ X
Badkar X
Blandare, underhåll X
Blandare, utbyte X
Duschslang och duschmunstycke X
Vattenlås i golvbrunn, underhåll X
Rensning av vattenlås i golvbrunn vid stopp X
Normal rengöring av vattenlås i golvbrunn X
Element X
Element målning X
Ventilationsdon, underhåll (ej rengöring) X
Diskbänk samt vattenlås till diskbänk X
Övrigt
Låscylinder X
Handtag (dörrtrycke) X
Låskista X
Ringklocka X
Slutbleck X
Brevinkast X
Tätningslist X
Sanering av ohyra X
Balkong, målning väggar, tak, golv X   *)
Balkong, målning utsida av räcke X
Ytterdörr, ytskikt utsida    X   *)
Fönsterglas (Yttre glaset) X
Fönsterglas (Inre glaset) X
Fönster/balkong yttre målning (ej mellan eller insida) X
Fönster/balkong, karm, båge, tröskel X
Väggar och tak X
Golv X

*)   Kontakta förvaltaren före arbete.


OBS!

De åtgärder som står upptagna i kolumnen ”Medlem”  bekostas av bostadsrättsinnehavaren.

Om du ej kan utföra åtgärd/arbete själv och ringer Felanmälan eller annan hantverkare för att få arbete utfört, kan du om du önskar, först begära ett kostnadsförslag.

Senast uppdaterad 2019-03-12.