Tvättstugor

Föreningen har 3st tvättstugor och de finns bredvid portarna till Henriksdalsringen 39, 57 och 65

För att kunna tvätta i föreningens tvättstugor behövs en s.k. plupp/bricka/tagg. Tvättstugebrickan måste du personligen kvittera ut hos Föreningskontoret. Bokning utförs på en digital bokningstavla i port 49 (med nyckelbrickan), via webbläsare eller via app (instruktioner för hur bokning med appen fungerar + inloggning får du hos föreningskontoret)

Tvättstugan får endast användas för hushållstvätt och endast nyttjas av de boende i föreningen på nedan angivna tider. Under ditt tvättpass ska du vara helt klar med din tvätt och städning enligt tvättreglerna här nedan så att nästa boende inte behöver vänta på sin tur. Om du har mycket tvätt kan ny tid bokas på annan dag. Vänligen respektera tiderna! 

Passtider

Tvättstugorna kan bokas enligt följande passindelning:

Måndag - Fredag (7 pass/dag)

 • 07:00 - 09:00
 • 09:00 - 12:00 (OBS: 3 tim)
 • 12:00 - 14:00
 • 14:00 - 16:00
 • 16:00 - 28:00
 • 18:00 - 20:00 
 • 20:00 - 22:00

Lördag - Söndag (5 pass/dag)

 • 09:00 - 12:00 (OBS: 3 tim)
 • 12:00 - 14:00
 • 14:00 - 16:00
 • 16:00 - 28:00
 • 18:00 - 20:00

Villkor

 • Man kan boka två pass i taget
 • Max 3 pass per vecka
 • Bokning 40 dagar i förväg
 • Ej-avbokade pass ingår i  max antalet pass per vecka

Utrustning

 • 39:an har två maskiner + grovtvättmaskin, torktumlare, torkskåp och mangel
 • 57:an har två maskiner, torktumlare, torkskåp och mangel
 • 65:an har två maskiner, torktumlare, torkskåp och mangel

Bokning via web på dator/smartphone

https://boka.henriksdalshojden.se

Bokning via Smartphone/App

Någon App finns ej förnärvarande men det går att boka med hjölp av din smartphones webbläsare.


Ordningsregler för tvättstugorna (på förekommen anledning)

 • Tvättstugorna är avsedda för hushållstvätt för föreningens boende
 • Din tvättstugetagg är personlig för ditt hushåll - den ska inte lånas ut till grannar, eller andra som inte bor i din lägenhet. Du är personligen ansvarig för tvättstugan för alla bokningar som sker med din tagg.
 • Om en maskin inte fungerar är det varje tvättares ansvar att felanmäla direkt. Felanmälan görs till Föreningskontoret
 • Använd alltid tvättpåse vid tvätt av bygel-bh eller andra plagg som kan skada maskinen.
 • Det är inte tillåtet att färga eller använda kemikalier i maskinerna.
 • Torka av maskinerna och se till att det inte finns rester av tvättmedel i facken.
 • Ta bort ludd ur torktumlarfiltret och vid behov torka insidan av luckan.'
 • Se till att golvet i torkskåpet är rent.
 • Sopa och våttorka golven.
 • Se till att det ser trevligt ut för nästa som kommer och ska tvätta.
 • Om du låser dig ute bekostar du själv utryckningen som vår fastighetsskötare gör.
 • Planera din tvättid så du hinner torka och har städat och tömt tvättstugan när nästa tid börjar.
 • Det är inte tillåtet att ta med djur in i tvättstugan.
 • Rökförbud gäller hela föreningens område och gäller alltså även i tvättstugorna!

Vid användandet av maskiner och andra hjälpmedel som står till förfogande är det vars och ens skyldighet att noga följa gällande bruksanvisningar och skötselföreskrifter samt att städa och göra rent efter sig.

Vid upprepat missbruk kan din tagg bli spärrad!

Skulle någon maskin gå sönder, kontakta Föreningskontoret direkt!

Senast uppdaterad 2022-07-06.