24 maj 2023

Årsstämman 2023 : 2023-05-24 kl.18:30

Av Charles Perring | 2023-05-24 17:58

Bäste medlem,

I egenskap av medlem i Brf Henriksdalshöjden kallas du/ni härmed till föreningens ordinarie föreningsstämma.

Tid: Onsdag den 24 maj kl 18.30
Plats Föreningslokalen, Henriksdalsringen 10, 13132 Nacka (bredvid Gula Huset)

Till kallelsen bifogas:

 • Förslag till dagordning

 • Anmälan till mingel efter föreningsstämman

 • Intresseanmälan till att vara med i Valberedningen

 • Motioner inlämnade av medlemmar fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2023-03-31

  • 1:Motion”ProtokollfränÅrsstämman”

 • Blankett för fullmakt för ombud

 • Årsredovisning 2022

  Om du/ni inte har möjlighet att närvara men ändå vill utöva din rösträtt, kan du/ni lämna bifogad fullmakt ifylld och undertecknad till ditt ombud.
  Ta gärna med samtliga utskickade handlingar till föreningsstämman.

  Styrelsens svar till följande motioner delas ut i separat utskick:

 • Svar från styrelsen avseende motion 1–2020

 • Svar från styrelsen avseende motion 6–2020

  Varmt välkomna till ordinarie föreningsstämman önskar
  Styrelsen