15 maj 2022

Nytt inpasserings- & bokningssystem!

Av Andreas Olsson | 2022-05-15 18:01

Nu börjar vi byta inpasseringssystem för vindar, garage och tvättstugor i tre faser.
Bytet går relativt snabbt, men räkna med att tillgång till vindsförråd/garage/tvättstugor kan under tiden för bytet vara begränsad.

 • Fas 1: veckan 20/21: Vindsförråd, förråd 69 och garage 39, 53, 65.
 • Fas 2: veckan 22: Tvättstugor och bokningssystemet
 • Fas 3: ej planerad ännu: garage 35 och 83.

Under helgen delar vi ut denna information samt en påse med en eller flera nya taggar. Du har fått en tagg per lägenhet (för tvättstugor och vindsförråd), en tagg per parkeringsplats, plus en tagg om du hyr ett förråd i lokalen vid #69. Ytterligare tagg kan köpas för 100 kr.

OBS! På plastpåsen finns inloggning och lösenord för det nya bokningssystemet.

De gamla taggarna fungerar tyvärr inte i det nya systemet och återlämnas till Föreningskontoret eller lägges i styrelsens postlåda i port 49 för återvinning.

Tidsschema:

 • Vindarna
  Bytet påbörjas på måndag 16/5 (v20) med början i port 37, för att sedan bytas i port 39 och så vidare under veckan.
 • Garage 39, 53, 65
  Bytet påbörjas under v21 med garage 39 som start.
 • Tvättstugorna
  Som sista etapp byter vi bokningssystemet för tvättstugorna, planerat till v22. Det kommer märkas tydligt i nuvarande bokningssystem när de olika tvättstugorna kommer byta system, för inga bokningsbara datum kommer finnas tillgängliga från och med planerat byte. Behöver man boka en tid som inte finns i gamla systemet kan man boka den tiden i det nya systemet.
  Inloggning, lösenord finns på påsen som innehåller tagg. Instruktion om hur man bokar i det nya systemet finns bifogat samt på hemsidan.

Fjärrkontroll
Den gamla fjärrkontrollen fortsätter fungera fram till den 1/7, efter detta kommer den inte längre och fungera och återlämnas till Föreningskontoret eller styrelsens postlåda i port 49.
I det gamla systemet hyrde man sin fjärrkontroll till garageporten men i det nya systemet får man köpa sin fjärrkontroll för en engångssumma om 600 kr.