9 maj 2021

Ordinarie föreningsstämma 2021 senareläggs till 15 september

Av Anja Schulze | 2021-05-09 19:45

Styrelsen har den 14 april beslutat att senarelägga ordinarie föreningsstämma (årsstämman) pga fortsatt hög Covid-19 smittspridning. Nya datumet är 15 september.

Vi anser att alla medlemmar ska ha möjlighet att kunna delta personligen för att göra sin röst hörd och lyssna på argument inför röstningar, och detta ska självklart vara möjligt för alla utan att riskera sin hälsa.

En tillfällig lag ger oss olika möjligheter att genomföra stämman digitalt eller via poströstning, eller en kombination. Då det innebär merarbete och ökade kostnader för föreningen, samt ställer krav på teknisk utrustning har vi valt bort det.

Vi kommer dela ut sedvanliga stämmohandlingar som planerat innan 31 maj. Nuvarande styrelse fortsätter med sitt uppdrag till den 15 september.

Har du frågor mejla till styrelsen[at]henriksdalshojden.se eller via hemsidan. Kontakta styrelsen

Källor och fördjupat information: