Brf Henriksdalshöjden | 769606-9660
5 feb 2021

Information om laddplatser för elbil

Av Anja Schulze | 2021-02-05 22:03

Installationen av våra 14 st. laddboxar har börjat och vi är stolta över att snart kunna erbjuda möjlighet att ladda elfordon i föreningens garage.

I denna artikel informeras om laddplats-projektet och framtida processen för fördelningen av garageplatser.

Motivering: Växande intresse för elfordon

År 2018 undersökte styrelsen boendes intresse för elfordon. 18% av de svarande sade att de planerade att köpa ett elektriskt fordon inom de kommande två åren, beroende på tillgängligheten av laddare. I föreningen kan detta representera upp till 65 personer och upp till 24 laddbara fordon. Sedan dess har antalet elfordon på de svenska vägar överträffat förväntningarna. 48% av alla nyregistrerade personbilar i Sverige i december 2020 var laddbara bilar. Året 2030, när förbudet mot fossildrivna bilar träder i kraft i många EU länder, förväntas laddbara bilar utgöra 50% av alla personbilar i trafik i Sverige. Applicerar man den trenden på föreningen, blir prognosen 16 laddbara fordon år 2021 och 60 år 2025.

Arbetsgruppen och projektplan

Efter inbjudan till föreningens alla medlemmar bildades 2019 en arbetsgrupp för att undersöka möjligheter för laddstationer och ta fram en projektplan. 3 frivilliga från Brf Henriksdalshöjden, samt representanter från Brf Utsikten och Svindersvik, deltog i utvecklingen av en plan för installering av laddplatser i föreningens garage med hänsyn till prognosen, analys av regelverket och lämpliga platser. Planen innehåller detaljer om förfarande, trivselregler, tekniska krav, finansering och ekonomiska bidrag och avgifter. Ett första beslut att ansöka om ekonomiskt bidrag fattades mars 2020. Bidraget beviljades. Planen i sin helhet godkändes av styrelsen oktober 2020 och genomförs nu av styrelsen.

Ifrågakommande garageplatser för el-bilar

Elbilar har andra egenskaper än fossildrivna bilar. Eftersom räddningstjänsterna har mindre erfarenhet av dem, har de nordiska brandkårerna utfärdat rekommendationer angående var laddstationer ska placeras, särskilt där parkeringsplatser finns under flerbostadshus. Dessa rekommendationer kan ändras när erfarenheten växer men vi har valt att vara försiktiga och tillämpa dem så noga som vi kan.

Endast 14 av föreningens 92 parkeringsplatser uppfyller kriterierna och är därmed lämpliga att utrustas med laddboxar. 

Förhoppningsvis kommer ytterligare 12 kunna utrustas senare, men den förväntade efterfrågan ligger på 60 platser vid 2025. Det leder till att föreningen eventuellt inte kommer kunna garantera en fast laddplats till varje boende som skaffar elbil.

Det problemet löser vi genom privata och gemensamma laddningsplatser.

Därför har styrelsen valt att skapa 2 olika typer av laddningsplatser:

  1. Privata parkeringsplatser med laddboxar och;
  2. Gemensamma snabbladdningsplatser, tillgängliga för alla prenumererande boende, oavsett om de hyr en parkeringsplats eller inte, oavsett om de äger bilen eller om den hyrs tillfälligt.

Priser och fördelningsprocess

Informationssidan om garaget har uppdaterats och om hyresavgifter för platserna såväl som fördelningsprocessen kan läsas där.