Brf Henriksdalshöjden | 769606-9660

Då våra hus byggdes under en annan tidsålder, finns det inte mycket som är förberett för miljötänk och återvinning. Utöver att stänga våra sopnedkast i trapphusen för att spara pengar (det är dyrt med manuell hämtning inne i soprum) har vi även satsat på att införa återvinning av det matavfall som vi alla producerar i hushållen, vilket utöver miljötänket även ger oss en ännu lägre sophämtningsavgift.

Sopbehållare för matavfall och övriga hushållssoppor finns utplacerade längs gatan. Sopbehållare med enkla inkast är endast avsedda för matavfall, medans de med dubbla inkast är avsedda för övriga hushållssoppor. Se nedan för mer information...

Matavfall

Sopbehållare för matavfall finns placerat med jämna mellanrum i närheten av alla portar. Behållarna är ett enkelt inkast.

Vårt matavfall rötas i Huddinge blir till biogas och växtnäring i form av biogödselmedel. För att kunna göra biogas och biogödselmedel av ditt matavfall är det viktigt att det är rent. Det får inte vara blandat med förpackningar eller annat hushållsavfall.
Se Information till Boende från Nacka kommun!

De bruna papperspåsarna/matavfallspåsarna och behållarna finns att hämta på vårt Föreningskontor. Matavfallspåsar finns också hos ICA Kvantum, Willys och Paradiset i Sickla köpkvarter.

Byt matavfallspåse efter 1-3 dagar även om den inte är full.
Våra matavfallskärl är placerade nära hushållssoporna vid portarna 69, 61, 57, 53, 45 och 39. Dina portnycklar går till matavfallskärlen.

Ett tips är att i botten av den bruna påsen lägga använt hushållspapper som suger upp vätskor som finns i matavfallet. När du fyllt en påse till strecket på insidan så förslut påsen genom att rulla ihop den så att matavfallet inte ramlar ut i kärlet. På så sätt undviker vi kladdiga och illaluktande kärl.

Hushållssopor

Sopbehållare för hushållssopor finns vid varannan port. Behållarna har dubbla inkast.

Soporna skall paketeras i soppåsar och inget löst avfall skall slängas i dessa.

Kasta EJ tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, glas, metall och annat som går att återvinna - lämna det vid återvinningsstationen vid Henriksdalsringen 1.

Observera att inte lämna avfall utanför sopbehållaren, det drar till sig fåglar & råttor som sliter ut soporna över trottoaren och gatan!

Sopbehållare för Hushållsavfall.
Sopbehållare för Hushållsavfall.

Grovsopor

Inom föreningen finns två grovsoprum. I dessa kan man lämna visst grovavfall som småelektronik, lampor, wellpapp, plastmaterial,  etc. 
Vid tömning debiteras föreningen för hämtad volym så tänk på att vika ihop kartonger och i största möjliga mån reducera volymen på avfallet.

Material för återvinning såsom förpackningar, tidningar, metall hänvisas till återvinningsstationen vid Henriksdalsringen 1.

Respektera grovsoprummens öppettider!

Det är EJ TILLÅTET att placera grovavfall utanför grovsoprummen, i trapphus eller på övrig mark. Byggavfall och dylikt ska bortforslas på egen bekostnad.

 

Öppettider för grovsoprum

Helgfria måndagar mellan kl. 17 och 20.

Soprum port nr 49 kl. 17-19

Soprum port nr 65 kl. 19-20

 

I grovsoprummet är det ej tillåtet att kasta:

- bildäck

- bilbatterier

- vitvaror såsom kylskåp, spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner

- byggsopor såsom skåp och skåpluckor från kök, garderober

- rivningsmateriel från ombyggnad i lägenhet

- färg

- färgburkar

- spackel

- kemikalier

Denna typ av avfall ska bortforslas på egen bekostnad eller sparas för att invänta kommunens mobila återvinningsstation.
Kommunens återvinningscentral finns i Fisksätra och Skuru. Se vidare kommunens hemsida; www.nacka.se

Mot en självkostnad kan Föreningskontoret hjälpa dig med att forsla bort stora vitvaror, bilbatterier, bildäck, byggavfall, etc till kommunens återvinningscentraler.