Brf Henriksdalshöjden | 769606-9660

Garage

Föreningen disponerar 92 platser för personbil och 4 för MC fördelade enligt nedan:

 • Port 35       7 platser i bur
 • Port 39       9 platser utan bur
 • Port 53     37 platser i bur samt 4 MC-platser i bur
 • Port 65     22 platser i bur
 • Port 83     17 platser i bur

Kontakta föreningskontoret för aktuell kö-status till garageplatserna!

 Garagehyror:

 • Boende i fastigheten betalar 942 kr för P-plats med bur.
 • Medlemmar i föreningen får 15% rabatt och betalar 800 kr med bur
 • Boende i fastigheten betalar 809 kr för p-plats utan bur
 • Medlemmar i föreningen, får 15% rabatt och betalar 667 kr utan bur
 • Externa hyresgäster, dvs ej boende i vår förening, betalar 1 625 kr, inkl. moms, med eller utan bur.
 • MC-platser kostar 300 kr. 

Fjärrkontroller

Möjlighet att hyra fjärrkontroll till garageportarna finns för en kostnad om 30 kr/månad. Det är möjligt att hyra en andra fjärrkontroll till en kostnad om ytterligare 30 kr/månad. Kostnaden påförs som ett tillägg på hyresavin för garageplatsen.

Fjärrkontrollen hyrs av garageplatsinnehavaren och skall återlämnas till Föreningen i samband med att garageplatsen frånträdes.

Innehavare av fjärrkontroll för garageport förbinder sig att ersätta Föreningen med 1000 kronor för förlorad fjärrkontroll.


Föreningen strävar efter att hyra ut max en garageplats per hushåll och de skall i första hand hyras ut till föreningens medlemmar och hyresgäster, men finns ingen sådan i kö, kan garageplats hyras ut till extern intressent.
Så länge efterfrågan av garageplatser är större än tillgången ska en kölista finnas.

Alla eventuella administrativa kostnader som uppstår vid upprättande av kontrakt för hyra av garageplats debiteras hyresgästen.

Garagen ägs och hyrs ut av föreningen och administreras av föreningskontoret. 

 

Senast uppdaterad 2019-03-25.