Brf Henriksdalshöjden | 769606-9660

Garage

Föreningen disponerar 92 platser för personbil och 4 för MC fördelade enligt nedan:

 • Port 35       7 platser i bur
 • Port 39       9 platser utan bur (varav 4 avsedda blir gemensamma laddningsplatser)
 • Port 53     37 platser i bur samt 4 MC-platser i bur
 • Port 65     22 platser i bur
 • Port 83     17 platser i bur

Av dessa platser är 14 platser utrustade med laddboxar för elbilar. 
10 av dessa laddplatser hyras som fasta garageplatser och är redo för laddning fr.o.m 2021-03-01. 4 kommer användas som gemensamma snabbladdningsplatser för prenumeranter med laddningsabonnemang och kommer bli gradvis tillgängliga när de nuvarande hyresgästerna har tilldelats motsvarande parkeringsplatser. Den första snabbladdningsplats för gemensam laddning planeras vara tillgänglig från och med 2021-03-08. Alla 4 planeras vara tillgängliga innan sommar 2022 för att möta behovet.

Med införandet av laddplatser kommer föreningen därmed att erbjuda 4 olika typer av parkeringsplatser med varsin avgift och platser endast för laddning.

 • Parkeringsplatser utan laddutrustning:
  • Typ 0: MC plats med bur
  • Typ 1: Bilplats utan bur
  • Typ 2: Bilplats med bur
 • Parkeringsplatser med laddutrustning:
  • Typ 3: Bilplats med laddbox för privat laddning med 2kW laddningseffekt. Valbar laddningseffekt upp till 22kW mot tilläggsavgift.
 • Platser endast för laddning av elfordon:
  • Typ 4: Gemensamma laddningsplatser där alla prenumeranter får ladda, utan bur. Laddningseffekt upp till 11kW laddning.

Kontakta föreningskontoret för aktuell kö-status till garageplatserna!

Gällande garagehyror 2021

Senast uppdaterad 2021-02-26.

Fjärrkontroller

Möjlighet att hyra fjärrkontroll till garageportarna finns för en kostnad om 30 kr/månad. Det är möjligt att hyra en andra fjärrkontroll till en kostnad om ytterligare 30 kr/månad. Kostnaden påförs som ett tillägg på hyresavin för garageplatsen.

Fjärrkontrollen hyrs av garageplatsinnehavaren och skall återlämnas till Föreningen i samband med att garageplatsen frånträdes.

Innehavare av fjärrkontroll för garageport förbinder sig att ersätta Föreningen med 1000 kronor för förlorad fjärrkontroll.

Fördelning av garageplatser med införandet av elbilsplatser

Föreningen strävar efter att hyra ut max en garageplats per hushåll och de skall i första hand hyras ut till föreningens medlemmar och hyresgäster, men finns ingen sådan i kö, kan garageplats hyras ut till extern intressent. 

Så länge efterfrågan av garageplatser är större än tillgången ska en kölista finnas.

De nya laddningsplatserna kommer fördelas, så som andra lediga garageplatser, utan hänsyn till typen av bil, enligt likhetsprincipen och likabehandlingsprincipen. Alla platser, utrustade och ej utrustade, kommer annonseras till alla som står i kön, med principen ”först till kvarn”.

Tills alla laddboxar på platser av typ 3 och typ 4 har aktiverats kommer en kö med 4 delar att bildas:

A) Hyresgäster som nu har en plats som är avsedd att bli typ 4
B) Hyresgäster som nu har en plats som är avsedd att bli typ 3, som inte vill ha laddbox
C) Alla andra boende
D) Alla externa

  Det vill säga att alla i grupp A får erbjudande först. Om ingen accepterar platsen, erbjuds platsen till grupp B, därefter C och därefter D. 

  Efter att alla laddboxar har aktiverats, blir bara 2 kategorier kvar: A) alla boende, B) alla externa.

  Alla eventuella administrativa kostnader som uppstår vid upprättande av kontrakt för hyra av garageplats debiteras hyresgästen.

  Garagen ägs och hyrs ut av föreningen och administreras av föreningskontoret.